Mobile Menu Toggle

Dlaczego „Amadeus Bühnentext“ został opracowany

Udane wystawienie opery zakłada zgodność wielu komponentów. Umieszczanie tłumaczeń stanowi dziś rzecz niezbędną. Powinny one pomóc widzom, zarówno tym z doświadczeniem operowym jak i bez, lepiej zrozumieć wystawianą operę i dopełnić przeżycie wydarzenia operowego.

W ostatnich latach poszukiwano lepszego rozwiązania dla wprowadzania tytułow scenicznych, gdyż na całym świecie manualnie sterowane systemy wykazywały znaczące niedociągnięcia lub braki.

System „Amadeus“ umożliwia inteligentne rozwiązanie za pomocą software, dzięki któremu tytuły i tekst wystawień operowych wprowadzony zostaje bardzo dokładnie. Zasosowanie znajduje także dla innych imprez kulturalnych i rozrywkowych jak musicale, operetki czy koncerty. Dzięki automatycznej synchronizacji to muzyka, a nie człowiek, daje impuls do wyświetlenia tekstu. Na całym świecie nie ma podobnego systemu.

Wyjątkową cechą programu jest możliwość prezentacji tekstów utworów śpiewanych do czterech czasowo od siebie niezależnych linijek w tekscie. Umożliwia to po raz pierwszy dokładne wprowadzanie tekstu w partiach na wiele głosów. Aż cztery głosy mogą równocześnie zaczynać lub kończyć partię, albo zostać wobec siebie czasowo przesunięte. Tą technikę nie zastąpi żaden personel wprowadzający tekst i tytuły. Tradycyjnie omijano takie partie lub używano wielu zawiłych punktorów.

Dalszą zaletą programu jest możliwość przedstawiania w wielu kolorach, co ułatwia przyporządkowanie danego solisty. Zgadywanie, kto właśnie spiewa, przechodzi do przeszłości.

System „Amadeus“ oferuje publiczności wyjątkowy odbiór przedstawienia, przeżycia na najwyższym poziomie.