Mobile Menu Toggle

Tak działa „Amadeus Bühnentext“!

Tworzenie odniesień

„Amadeus Bühnentext“ daje wszystkim nadchodzącym przedstawieniom i inscenizacjom możliwość całkowicie zautomatyzowanej i identycznej z precyzyjnym wyświetlaniem obsługi przez dokładnie czasową i artystycznie umodelowaną bazę odniesień napisów (Master).

„Amadeus Bühnentext“ oferuje serwis w tworzeniu bazy danych odniesień.

Dzięki temu możliwe staje się wystarczjąco wcześnie przed przedstawieniem przeprowadzenie zgodnego z oryginałem testu działania.

Napisy i tytuły danej inscenizacji zostaną zrealizowane według zaleceń reżysera i dramaturga.

Podczas próby generalnej wyświetlane teksty bedą się operać na ostatecznej wersji tekstowej. Także później mogą zostać dokonane zmiany.

Możliwości odtwarzania przed przedstawieniem zostały przedstawione w poniższym schemacie.

Przed przedstawieniem wejście dzwięku w komputerze zostanie podłączone do mikrofonu na scenie.

Ustawienia

Poniższy schemat pokazuje ustawienia łączności z pozycją projekcji. Po podłączeniu z systemem projekcji program „Amadeus Bühnentext“ przejmuje impulsy do wyświetlania napisów i tytułów.

Textshow

Schemat: pole ustawień odtwarzania